Föreläsningar Tyngdhjälpmedel

Föreläsningar Tyngdhjälpmedel

Föreläsningar Tyngdhjälpmedel
Under våren kommer tre av våra leverantörer av tyngdhjälpmedel erbjuda föreläsningar innehållande teman som är aktuella för patienter som kan ha behov av tyngdhjälpmedel. De kommer vid dessa föreläsningar ej fördjupa sig kring sina egna hjälpmedel. Däremot kommer alla leverantörer till Medelpunkten den 15 april för en grundlig genomgång av sina tyngdhjälpmedel.

Alla föreläsningar hålls både förmiddag och eftermiddag, så att du kan välja det tillfälle som passar dig bäst.

 

Onsdagen den 4 mars 10-12 eller 13-15
Sömn, Helena Kubicek Boye (Komikapp)

Komikapp har valt att bjuda in Helena, som är psykolog på vårdcentralen i Arlöv. Hon är känd som sömnexpert för sina faktaböcker inom psykologi. Hon är ofta med i media som expert vad gäller sömn och anlitas även som inspirationsföreläsare. Helena prisades som årets nytänkare 2010 och nominerades till Stora Psykologpriset samma år.
Sista anmälningsdag 26 februari. Max 40 deltagare per förmiddag/eftermiddag.

 

Tisdagen den 17 mars 10-12 eller 13-15
Stresshantering/sömn, Emma Ståhl (Novista)

Stresshantering med Mediyoga, Andningsövningar och Mindfulness. En kort introduktion och forskning om ovanstående sen görs även praktiska övningar sittandes på stol. När du kommer därifrån har du redskap du kan ta till när stressen blir för stor. Små och enkla knep som kan göra stor skillnad i din vardag! Läs mer om Emma på www.enovavitalitet.se
Sista anmälningsdag 10 mars. Max 40 deltagare per förmiddag/eftermiddag.

 

Tisdagen den 31 mars 10-12 eller 13-15
Äldre och sömnsvårigheter, Anette Gullberg (Mondian)

Denna föreläsning kommer att handla om ett pågående forskningsprojekt tillsammans med Halmstad Högskola där det görs fyra parallella delstudier runt tyngdtäcke och äldre, såsom äldre personer med sömnproblem avseende kognitiv funktionsförmåga, sömnmönster, näringsintag, läkemedelsanvändning och livskvalitet före och efter användning av tyngdtäcke. Anette kommer även, utifrån denna studie, prata om äldres upplevelse av tyngdtäcke samt hur omsorgspersonalen uppfattar tyngdtäckes påverkan på äldre personer som använder dessa hjälpmedel.
Sista anmälningsdag 24 mars. Max 40 deltagare per förmiddag/eftermiddag.



Onsdagen den 15 april 9-12 eller 13-16 (OBS! Ej öppet hus-visning)
Genomgång alla tynghjälpmedel

Vid dagens visningar kommer ni delas upp i mindre grupper och få ingående genomgång av hjälpmedel från en leverantör i taget. Vänligen kom i tid!
Sista anmälningsdag 8 april. Max 40 deltagare per förmiddag/eftermiddag.

 


Efter inskickad anmälan skickas alltid bekräftelse ut på att plats erhållits.