Föreläsning Sensory Integration 28 sept

Leverantör Komikapp är den 28 september kl 11:00-12:00 värd för föreläsning relaterat till tyngdhjälpmedel.
Föreläsningen sker över Teams.

Sinnesstimulering – Sensory Integration
Hanna Olsson, leg arbetsterapeut, kommer berätta mer om Sensory Integration Theory som grundades av den amerikanska arbetsterapeuten Jean Ayres.
Enligt teorin har människan sju sinnen som ger näring till nervsystemet. Vilka är dessa sju? Hur använder du dem?
Och framför allt; hur hjälper du någon annan att använda sina sinnen när något sinne sviktar?  

 
Anmäl dig senast den 26 september.
 
Välkommen!
/ Pia Skog & Paula Egard

Efter inskickad anmälan skickas alltid bekräftelse ut på att plats erhållits.