Fokus Hjälpmedel

Onsdagen den 11/3 kommer våra hjälpmedelskonsulenter vara på Fokus hjälpmedel i Lund.

De kommer inte vara tillgängliga på telefon och ha begränsad möjlighet att svara på mail.