Digital visning av aktiva komfortrullstolar

Den 28:e jan kan vi erbjuda en digital visining av aktiva komforrullstolar.

För att läsa mer och anmäla er, gå in under Till förskrivare och Våra utbildningar.