Vid utprovningar, teknisk service samt leveranser gäller:

Medelpunkten för dialog med respektive kommuns berörda personer i det aktuella uppdraget. Samtalet initieras av Medelpunkten innan besöket genomförs. Viktigt – Vi säkerställer tillsammans om behovet kan vänta eller måste genomföras just nu! Vi diskuterar även bästa möjliga lösning gällande smittorisk. Vi skyddar varandra! Komplett skyddsutrustning används av Medelpunktens personal.