Corona (uppdaterad 2020-08-07)

Medelpunkten har lika övriga verksamheter i Sverige höjt säkerhetstänket i denna svåra tid vi går igenom just nu.

Vi har hela tiden ett fokus på medarbetare, förskrivare och brukare. Därför vill vi agera utifrån vad vi anser är det bästa för alla parter och minimera en eventuell smittspridningsrisk.
Detta har varit grunden när vi infört restriktioner i vår verksamhet, nedan är några av de restriktioner vi infört.

  • Kontakter med brukare ska undvikas i möjligaste mån
  • Besök på boenden ska undvikas i möjligaste mån
  • Fysiska möten, utbildningar m.m. ställs in
  • Medarbetare med förkylningssymtom stannar hemma tills de är helt friska och ytterligare två dagar.

Verksamheten fortlöper lika tidigare men våra tekniker, konsulenter samt lageravdelning informerar er om vad som gäller i just ert ärende. Vi försöker vara flexibla i vårt arbetssätt och tillsammans med förskrivare hittar vi lösningar på de utmaningar som kommer komma.

I nuläget (vecka 26) har vi bra bemanning och kan leverera och utföra majoriteten av våra tjänster inom våra normala leveranstider. Detta kan komma att förändra sig och vi uppdaterar informationen vecka för vecka.

Vi har även täta kontakter med våra leverantörer som informerar om deras möjligheter att leverera hjälpmedel. Leverantörerna kan få problem med sin produktion av hjälpmedel då de kan komma att sakna material samt arbetskraft.

För mer information om hur man skall hantera smittade hjälpmedel, så ber vi er titta under Till förskrivare, rutiner och riktlinjer.

Vi tackar för er förståelse och för allt arbete ni gör för att våra brukare ska ha det så bra som möjligt!