Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå

Kommunerna har ansvaret för hjälpmedel till patienter från och med 20 år, med vissa undantag där Region Skåne har ansvar.
Regions Skåne har ansvar för hjälpmedel till patienter upp till 20 år, samt för följande hjälpmedel oavsett patientens ålder

Länk till kommunalförbundet Skåne